Tantal (Tantalum)

Tantal

Ett sällsynt metalliskt element, atomnummer 73, atomvikt 180.948, symbol Ta. Det är en icke-korrosiv och formbar metall som har använts för plattor eller skivor för att ersätta kranialdefekter, för trådsuturer, och för att göra protesanordningar.

Förklaring på engelska

A rare metallic element, atomic number 73, atomic weight 180.948, symbol Ta. It is a noncorrosive and malleable metal that has been used for plates or disks to replace cranial defects, for wire sutures, and for making prosthetic devices.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tantalum-181; Tantalum 181

Svensk term Tantal
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tantalum-181; Tantalum 181
Engelsk term Tantalum
MESH ID D013635

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.