Tårar (Tears)

Tårar

Vätskan som utsöndras av tårkörteln (glandula lacrimalis). Vätskan fuktar bindhinnan och hornhinnan.

Förklaring på engelska

The fluid secreted by the lacrimal glands. This fluid moistens the CONJUNCTIVA and CORNEA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tear; Meibum; Meibomian Lipids; Lipid, Meibomian; Meibomian Lipid

Svensk term Tårar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tear; Meibum; Meibomian Lipids; Lipid, Meibomian; Meibomian Lipid
Engelsk term Tears
MESH ID D013666

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.