Tårgaser (Tear Gases)

Tårgaser

Gaser som irriterar ögonen, halsen eller hud. Allvarlig lakrimation utvecklas vid irritation av ögonen.

Förklaring på engelska

Gases that irritate the eyes, throat, or skin. Severe lacrimation develops upon irritation of the eyes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tear Gas; Gas, Tear

Svensk term Tårgaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tear Gas; Gas, Tear
Engelsk term Tear Gases
MESH ID D013665

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.