Tarsaltunnelsyndrom (Tarsal Tunnel Syndrome)

Tarsaltunnelsyndrom

Infångning av de distala grenarna av den bakre TIBIALNERVEN (som delas in i medial plantar, lateral plantar och calcanial nerver) i tarsaltunneln, som ligger bakom den inre malleolusen och under retinaculum hos fotens flexormuskler. Symtom inkluderar fotledsmärta som strålar ut i fot som tenderar att förvärras av gång. Undersökning kan avslöja Tinels tecken (utstrålande smärta efter nerv perkussion) över skenbensnerv vid vrist, svaghet och förtvining hos de små fotmusklerna, eller förlust av förnimmelse i fot. (Från fotfotleden 1990; 11 (1) :47-52)

Förklaring på engelska

Entrapment of the distal branches of the posterior TIBIAL NERVE (which divides into the medial plantar, lateral plantar, and calcanial nerves) in the tarsal tunnel, which lies posterior to the internal malleolus and beneath the retinaculum of the flexor muscles of the foot. Symptoms include ankle pain radiating into the foot which tends to be aggravated by walking. Examination may reveal Tinel’s sign (radiating pain following nerve percussion) over the tibial nerve at the ankle, weakness and atrophy of the small foot muscles, or loss of sensation in the foot. (From Foot Ankle 1990;11(1):47-52)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syndrome, Tarsal Tunnel; Syndromes, Tarsal Tunnel; Tarsal Tunnel Syndromes; Tunnel Syndrome, Tarsal; Tunnel Syndromes, Tarsal; Tibial Neuropathy, Tarsal Tunnel; Tarsal Tunnel Entrapment Neuropathy; Tarsal Tunnel Tibial Neuropathy; Entrapment Neuropathy, Tarsal Tunnel; Posterior Tibial Nerve Neuralgia

Svensk term Tarsaltunnelsyndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syndrome, Tarsal Tunnel; Syndromes, Tarsal Tunnel; Tarsal Tunnel Syndromes; Tunnel Syndrome, Tarsal; Tunnel Syndromes, Tarsal; Tibial Neuropathy, Tarsal Tunnel; Tarsal Tunnel Entrapment Neuropathy; Tarsal Tunnel Tibial Neuropathy; Entrapment Neuropathy, Tarsal Tunnel; Posterior Tibial Nerve Neuralgia
Engelsk term Tarsal Tunnel Syndrome
MESH ID D013641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.