Tartrater (Tartrates)

Tartrater

Derivat av tartronsyra (kemisk formel (COOH)CHOH(COOH)), inklusive dess salter och estrar.

Förklaring på engelska

Derivatives of tartronic acid (the structural formula (COOH)CHOH(COOH)) including its salts and esters.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tartrater
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tartrates
MESH ID D013644

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.