Tartrazin (Tartrazine)

Tartrazin

Ett anjoniskt, hydrofilt azofärgämne med en orange-gul färg som används i tyger, livsmedel och kosmetika och som en biologisk fläck.

Förklaring på engelska

An anionic, hydrophilic azo dye with an orange-yellow color used in fabrics, foods and cosmetics, and as a biological stain.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: FD&C Yellow No. 5; FD & C Yellow No. 5; Tartrazine Barium (2:3); Tartrazine Barium; Barium, Tartrazine

Svensk term Tartrazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska FD&C Yellow No. 5; FD & C Yellow No. 5; Tartrazine Barium (2:3); Tartrazine Barium; Barium, Tartrazine
Engelsk term Tartrazine
MESH ID D013645

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.