Tasmanien (Tasmania)

Tasmanien

En ö söder om Australien och den minsta staten i samväldet. Huvudstaden är Hobart. Det upptäcktes och namngavs Van Diemens ö 1642 av Abel Tasman, en holländsk navigatör, till ära för den nederländska generalguvernören i de nederländska östindiska kolonierna. Det döptes om till upptäckaren 1853. År 1803 övertogs den av Storbritannien och användes som en straffkoloni. Det beviljades statsförvaltning (usa) 1856 och federerades som en stat 1901. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1190 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, p535)

Förklaring på engelska

An island south of Australia and the smallest state of the Commonwealth. Its capital is Hobart. It was discovered and named Van Diemen’s Island in 1642 by Abel Tasman, a Dutch navigator, in honor of the Dutch governor-general of the Dutch East Indian colonies. It was renamed for the discoverer in 1853. In 1803 it was taken over by Great Britain and was used as a penal colony. It was granted government in 1856 and federated as a state in 1901. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1190 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, p535)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tasmanien
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tasmania
MESH ID D013648

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.