Täta fogar (Tight Junctions)

Täta fogar

Cellcellkorsningar som tätar intilliggande epitelceller tillsammans, förhindrar passage av de flesta upplösta molekyler från ena sidan av epitelarket till den andra. (Alberts et al., Molekylärbiologi av cellen, 2: a upplagan, p22)

Förklaring på engelska

Cell-cell junctions that seal adjacent epithelial cells together, preventing the passage of most dissolved molecules from one side of the epithelial sheet to the other. (Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 2nd ed, p22)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Junction, Tight; Junctions, Tight; Tight Junction; Zonula Occludens; Occluden, Zonula; Occludens, Zonula; Zonula Occluden; Occluding Junctions; Junction, Occluding; Junctions, Occluding; Occluding Junction

Svensk term Täta fogar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Junction, Tight; Junctions, Tight; Tight Junction; Zonula Occludens; Occluden, Zonula; Occludens, Zonula; Zonula Occluden; Occluding Junctions; Junction, Occluding; Junctions, Occluding; Occluding Junction
Engelsk term Tight Junctions
MESH ID D019108

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.