Taurin (Taurine)

Taurin

Ett villkorligt viktigt näringsämne, viktigt under däggdjursutveckling. Det finns i mjölk men isoleras mestadels från oxgalla och konjugerar starkt gallsyror.

Förklaring på engelska

A conditionally essential nutrient, important during mammalian development. It is present in milk but is isolated mostly from ox bile and strongly conjugates bile acids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tauphon; Taufon; Taurine Zinc Salt (2:1); Taurine, Monopotassium Salt; Taurine Hydrochloride

Svensk term Taurin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tauphon; Taufon; Taurine Zinc Salt (2:1); Taurine, Monopotassium Salt; Taurine Hydrochloride
Engelsk term Taurine
MESH ID D013654

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.