Taurochenodeoxicholsyra (Taurochenodeoxycholic Acid)

Taurochenodeoxicholsyra

Ett gallsalt bildat i lever genom konjugering av chenodeoxikolat med taurin, vanligtvis som natriumsaltet. Det fungerar som tvättmedel för att solubilisera matfetter i tunntarm och absorberas själv. Det används som en cholagogue och choleretic.

Förklaring på engelska

A bile salt formed in the liver by conjugation of chenodeoxycholate with taurine, usually as the sodium salt. It acts as detergent to solubilize fats in the small intestine and is itself absorbed. It is used as a cholagogue and choleretic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acid, Taurochenodeoxycholic; Chenodeoxycholyltaurine; Taurine Chenodeoxycholate; Chenodeoxycholate, Taurine; Taurochenodeoxycholate

Svensk term Taurochenodeoxicholsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acid, Taurochenodeoxycholic; Chenodeoxycholyltaurine; Taurine Chenodeoxycholate; Chenodeoxycholate, Taurine; Taurochenodeoxycholate
Engelsk term Taurochenodeoxycholic Acid
MESH ID D013655

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.