Taurocholsyra (Taurocholic Acid)

Taurocholsyra

Produkten av konjugering av cholsyra med taurin. Dess natriumsalt är huvudingrediensen i galla av köttätande djur. Det fungerar som ett tvättmedel för att solubilisera matfetter för absorption och absorberas själv. Det används som en cholagogue och cholerectic.

Förklaring på engelska

The product of conjugation of cholic acid with taurine. Its sodium salt is the chief ingredient of the bile of carnivorous animals. It acts as a detergent to solubilize fats for absorption and is itself absorbed. It is used as a cholagogue and cholerectic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cholyltaurine; Taurocholic Acid, Monosodium Salt; Sodium Taurocholate; Taurocholate, Sodium; Taurocholate Sodium; Taurocholic Acid, (7 beta)-Isomer; Taurocholic Acid, Monolithium Salt; Taurocholate; Taurine Cholate; Taurocholic Acid, (5 alpha)-Isomer

Svensk term Taurocholsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cholyltaurine; Taurocholic Acid, Monosodium Salt; Sodium Taurocholate; Taurocholate, Sodium; Taurocholate Sodium; Taurocholic Acid, (7 beta)-Isomer; Taurocholic Acid, Monolithium Salt; Taurocholate; Taurine Cholate; Taurocholic Acid, (5 alpha)-Isomer
Engelsk term Taurocholic Acid
MESH ID D013656

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.