Taurodeoxicholsyra (Taurodeoxycholic Acid)

Taurodeoxicholsyra

Ett gallsalt bildat i lever genom konjugering av deoxikolat med taurin, vanligtvis som natriumsaltet. Det används som kolagogue och koleretic, även industriellt som ett fettemulgeringsmedel.

Förklaring på engelska

A bile salt formed in the liver by conjugation of deoxycholate with taurine, usually as the sodium salt. It is used as a cholagogue and choleretic, also industrially as a fat emulsifier.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acid, Taurodeoxycholic; Deoxycholyltaurine; Taurine Deoxycholate; Deoxycholate, Taurine; Taurodeoxycholate; Sodium Taurodeoxycholate; Taurodeoxycholate, Sodium

Svensk term Taurodeoxicholsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acid, Taurodeoxycholic; Deoxycholyltaurine; Taurine Deoxycholate; Deoxycholate, Taurine; Taurodeoxycholate; Sodium Taurodeoxycholate; Taurodeoxycholate, Sodium
Engelsk term Taurodeoxycholic Acid
MESH ID D013657

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.