Taxoider (Taxoids)

Taxoider

En grupp diterpenoid CYKLODEKANER uppkallad efter taxanerna som upptäcktes i TAXUS-trädet. Åtgärden på MIKROTUBULER har gjort några av dem användbara som ANTINEOPLASTISKA MEDEL.

Förklaring på engelska

A group of diterpenoid CYCLODECANES named for the taxanes that were discovered in the TAXUS tree. The action on MICROTUBULES has made some of them useful as ANTINEOPLASTIC AGENTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Taxoid; Taxanes

Svensk term Taxoider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Taxoid; Taxanes
Engelsk term Taxoids
MESH ID D043823

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.