Te (Tea)

Te

Infusion av blad från Camellia sinensis (tidigare Thea sinensis) i form av en dryck, det välkända asiatiska teet, vilket innehåller katekin (i synnerhet epigallokatekingallat) och koffein.

Förklaring på engelska

The infusion of leaves of CAMELLIA SINENSIS (formerly Thea sinensis) as a beverage, the familiar Asian tea, which contains CATECHIN (especially epigallocatechin gallate) and CAFFEINE.

Synonym, svenska: Svart te; Grön te

Synonym, engelska: Black Tea; Black Teas; Tea, Black; Teas, Black; Green Tea; Green Teas; Tea, Green; Teas, Green

Svensk term Te
Synonym på svenska Svart te; Grön te
Synonym på engelska Black Tea; Black Teas; Tea, Black; Teas, Black; Green Tea; Green Teas; Tea, Green; Teas, Green
Engelsk term Tea
MESH ID D013662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.