Tecken och symtom (Signs and Symptoms)

Tecken och symtom

Kliniska manifestationer som kan vara antingen objektiva när de observeras av en läkare eller subjektiva när de uppfattas av patienten.

Förklaring på engelska

Clinical manifestations that can be either objective when observed by a physician, or subjective when perceived by the patient.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Symptoms and Signs

Svensk term Tecken och symtom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Symptoms and Signs
Engelsk term Signs and Symptoms
MESH ID D012816

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.