Teckenspråk (Sign Language)

Teckenspråk

Ett system med handgester som används för kommunikation av döva eller av människor som talar olika språk.

Förklaring på engelska

A system of hand gestures used for communication by the deaf or by people speaking different languages.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Language, Sign; Languages, Sign; Sign Languages

Svensk term Teckenspråk
Synonym på svenska
Synonym på engelska Language, Sign; Languages, Sign; Sign Languages
Engelsk term Sign Language
MESH ID D012813

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.