Tecknad serie [Publikationstyp] (Cartoon)

Tecknad serie [Publikationstyp]

Skämtsamma, satiriska eller karikatyriska berättelser i bild.

Förklaring på engelska

Image used to comment on such things as contemporary events, social habits, or political trends; usually executed in a broad or abbreviated manner.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cartoons

Svensk term Tecknad serie [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cartoons
Engelsk term Cartoon
MESH ID D019493

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.