Teknetium Tc 99m-svavelkolloid (Technetium Tc 99m Sulfur Colloid)

Teknetium Tc 99m-svavelkolloid

Ett gamma-emitterande radionuklidavbildningsmedel som används för diagnos av sjukdomar i många vävnader, särskilt i mag-tarmsystemet, lever, och mjälte.

Förklaring på engelska

A gamma-emitting radionuclide imaging agent used for the diagnosis of diseases in many tissues, particularly in the gastrointestinal system, liver, and spleen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tc-99m Sulfur Colloid; Colloid, Tc-99m Sulfur; Technetium Sulfur Colloid; Colloid, Technetium Sulfur; Tc 99m Sulfur Colloid; Lymphoszint

Svensk term Teknetium Tc 99m-svavelkolloid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tc-99m Sulfur Colloid; Colloid, Tc-99m Sulfur; Technetium Sulfur Colloid; Colloid, Technetium Sulfur; Tc 99m Sulfur Colloid; Lymphoszint
Engelsk term Technetium Tc 99m Sulfur Colloid
MESH ID D013671

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.