Teknetium (Technetium)

Teknetium

Det första artificiellt producerade elementet och en radioaktiv klyvningsprodukt av URAN. Teknetium har atomsymbolen Tc och atomnummer 43. Alla teknetiumisotoper är radioaktiva. Teknetium 99m (m = metastabel) som är sönderfallsprodukten av Molybden 99, har en halveringstid på cirka 6 timmar och används diagnostiskt som ett radioaktivt avbildningsmedel. Teknetium 99 som är en sönderfallsprodukt av teknetium 99m, har en halveringstid på 210 000 år.

Förklaring på engelska

The first artificially produced element and a radioactive fission product of URANIUM. Technetium has the atomic symbol Tc, and atomic number 43. All technetium isotopes are radioactive. Technetium 99m (m=metastable) which is the decay product of Molybdenum 99, has a half-life of about 6 hours and is used diagnostically as a radioactive imaging agent. Technetium 99 which is a decay product of technetium 99m, has a half-life of 210,000 years.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Technetium 99m; 99m, Technetium

Svensk term Teknetium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Technetium 99m; 99m, Technetium
Engelsk term Technetium
MESH ID D013667

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.