Teknologi inom industri och lantbruk (Technology, Industry, and Agriculture)

Teknologi inom industri och lantbruk

Vetenskapen om och tillämpningen av tekniker för utvinning av råmaterial, tillhandahållande av tjänster, tillverkning av produkter, jordbruk och djurhållning.

Förklaring på engelska

The science and application of techniques for the extraction of raw materials, provision of services, manufacture of goods, cultivation of crops, and raising of livestock.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Teknologi inom industri och lantbruk
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Technology, Industry, and Agriculture
MESH ID D013676

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.