Teknologi (Technology)

Teknologi

Tillämpningen av vetenskaplig kunskap till praktiska ändamål inom något område. Det inkluderar metoder, tekniker, och instrumentering.

Förklaring på engelska

The application of scientific knowledge to practical purposes in any field. It includes methods, techniques, and instrumentation.

Synonym, svenska: Teknik; Konstindustri

Synonym, engelska: Industrial Arts; Arts, Industrial

Svensk term Teknologi
Synonym på svenska Teknik; Konstindustri
Synonym på engelska Industrial Arts; Arts, Industrial
Engelsk term Technology
MESH ID D013672

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.