Teknologiöverföring (Technology Transfer)

Teknologiöverföring

Spridning och adoption av uppfinningar och tekniker från ett geografiskt område till ett annat, från en disciplin till en annan, eller från en sektor av ekonomin till en annan. Till exempel, förbättringar av medicinsk utrustning kan överföras från industriländer till u-länder, framsteg som härrör från flyg- och rymdteknik kan tillämpas på utrustning för personer med funktionsnedsättning, och innovationer inom vetenskap som härrör från statsförvaltning (usa) forskning görs tillgängliga för privata företag.

Förklaring på engelska

Spread and adoption of inventions and techniques from one geographic area to another, from one discipline to another, or from one sector of the economy to another. For example, improvements in medical equipment may be transferred from industrial countries to developing countries, advances arising from aerospace engineering may be applied to equipment for persons with disabilities, and innovations in science arising from government research are made available to private enterprise.

Synonym, svenska: Teknisk licensiering; Kommersialisering av teknik; Kommersialisering av forskning; Teknologiexport

Synonym, engelska: Technology Transfers; Transfer, Technology; Transfers, Technology; Technology Licensing; Licensing, Technology; Licensings, Technology; Technology Licensings; Research Commercialization; Commercialization, Research; Commercializations, Research; Research Commercializations; Technology Commercialization; Commercialization, Technology; Commercializations, Technology; Technology Commercializations

Svensk term Teknologiöverföring
Synonym på svenska Teknisk licensiering; Kommersialisering av teknik; Kommersialisering av forskning; Teknologiexport
Synonym på engelska Technology Transfers; Transfer, Technology; Transfers, Technology; Technology Licensing; Licensing, Technology; Licensings, Technology; Technology Licensings; Research Commercialization; Commercialization, Research; Commercializations, Research; Research Commercializations; Technology Commercialization; Commercialization, Technology; Commercializations, Technology; Technology Commercializations
Engelsk term Technology Transfer
MESH ID D018581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.