Tektorialmembran (Tectorial Membrane)

Tektorialmembran

Ett membran, fäst vid den beniga SPIRAL LAMINA, överliggande och koppling med hårcellerna i CORTI-organet i inneröra. Det är ett glykoproteinrikt keratinliknande skikt innehållande fibriller inbäddade i en tät amorf substans.

Förklaring på engelska

A membrane, attached to the bony SPIRAL LAMINA, overlying and coupling with the hair cells of the ORGAN OF CORTI in the inner ear. It is a glycoprotein-rich keratin-like layer containing fibrils embedded in a dense amorphous substance.

Synonym, svenska: Membrana tectoria

Synonym, engelska: Membrane, Tectorial; Membranes, Tectorial; Tectorial Membranes

Svensk term Tektorialmembran
Synonym på svenska Membrana tectoria
Synonym på engelska Membrane, Tectorial; Membranes, Tectorial; Tectorial Membranes
Engelsk term Tectorial Membrane
MESH ID D013680

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.