Telangiektasi (Telangiectasis)

Telangiektasi

Permanent utvidgning av blodkärl (kapillärer, arterioler, venoler) som skapar små, fokala, röda skador, vanligen i huden eller slemhinnorna. Tillståndet kännetecknas av framträdande blodkärl i huden såsom spindelkärl.

Förklaring på engelska

Permanent dilation of preexisting blood vessels (CAPILLARIES; ARTERIOLES; VENULES) creating small focal red lesions, most commonly in the skin or mucous membranes. It is characterized by the prominence of skin blood vessels, such as vascular spiders.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Telangiectases; Telangiectasia; Telangiectasias; Spider Veins; Spider Vein; Vein, Spider; Veins, Spider

Svensk term Telangiektasi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Telangiectases; Telangiectasia; Telangiectasias; Spider Veins; Spider Vein; Vein, Spider; Veins, Spider
Engelsk term Telangiectasis
MESH ID D013684

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.