Telefon (Telephone)

Telefon

Ett instrument för att återge ljud speciellt formulera tal på avstånd. (Webster, 3:e upplagan)

Förklaring på engelska

An instrument for reproducing sounds especially articulate speech at a distance. (Webster, 3rd ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Telephones; Switchboard Service; Service, Switchboard; Services, Switchboard; Switchboard Services

Svensk term Telefon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Telephones; Switchboard Service; Service, Switchboard; Services, Switchboard; Switchboard Services
Engelsk term Telephone
MESH ID D013689

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.