Telefonvakt (Answering Services)

Telefonvakt

Kommunikationstjänster som tillhandahålls av en person eller en maskin för att spela in och vidarebefordra meddelandet från den som ringer.

Förklaring på engelska

Communication services provided by a person or a machine to record and relay the message from the caller.

Synonym, svenska: Telefonsvarare

Synonym, engelska: Answering Service

Svensk term Telefonvakt
Synonym på svenska Telefonsvarare
Synonym på engelska Answering Service
Engelsk term Answering Services
MESH ID D039604

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.