Telekommunikationer (Telecommunications)

Telekommunikationer

Överföring av information över avstånd via elektroniska medel.

Förklaring på engelska

Transmission of information over distances via electronic means.

Synonym, svenska: Telekonferenser; Teleteknik; Telegrafi

Synonym, engelska: Telecommunication; Telegraphy; Telegraphies; Teleconference; Teleconferences

Svensk term Telekommunikationer
Synonym på svenska Telekonferenser; Teleteknik; Telegrafi
Synonym på engelska Telecommunication; Telegraphy; Telegraphies; Teleconference; Teleconferences
Engelsk term Telecommunications
MESH ID D013685

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.