Telekonsultation (Remote Consultation)

Telekonsultation

Konsultation via fjärrtelekommunikation, vanligtvis för diagnos eller behandling av en patient på en plats som är avlägsen från patienten eller primärläkaren.

Förklaring på engelska

Consultation via remote telecommunications, generally for the purpose of diagnosis or treatment of a patient at a site remote from the patient or primary physician.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Consultation, Remote; Teleconsultation; Teleconsultations

Svensk term Telekonsultation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Consultation, Remote; Teleconsultation; Teleconsultations
Engelsk term Remote Consultation
MESH ID D019114

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.