Telemetri (Telemetry)

Telemetri

Överföring av avläsningar av instrument till en avlägsen plats med hjälp av ledningar, radiovågor eller på annat sätt. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Förklaring på engelska

Transmission of the readings of instruments to a remote location by means of wires, radio waves, or other means. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Telemetries

Svensk term Telemetri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Telemetries
Engelsk term Telemetry
MESH ID D013686

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.