Telepati (Telepathy)

Telepati

kunskap eller kommunikation av en person med en annans psykiska processer genom andra kanaler än kända fysiska eller perceptuella processer.

Förklaring på engelska

The knowledge or communication by one person with the mental processes of another through channels other than known physical or perceptual processes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Telepati
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Telepathy
MESH ID D013688

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.