Telepatologi (Telepathology)

Telepatologi

Överföring och tolkning av vävnadsprover via fjärrtelekommunikation, i allmänhet för diagnos eller konsultation, men kan också användas för vidareutbildning.

Förklaring på engelska

Transmission and interpretation of tissue specimens via remote telecommunication, generally for the purpose of diagnosis or consultation but may also be used for continuing education.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Telepatologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Telepathology
MESH ID D019113

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.