Teleradiologi (Teleradiology)

Teleradiologi

Elektronisk överföring av radiologiska bilder från en plats till en annan för tolkning och/eller konsultation. Användare på olika platser kan samtidigt se bilder med större tillgång till sekundära konsultationer och förbättrad vidareutbildning. (Från American College of Radiologi, ACR-standard för Teleradiologi, 1994, p3)

Förklaring på engelska

The electronic transmission of radiological images from one location to another for the purposes of interpretation and/or consultation. Users in different locations may simultaneously view images with greater access to secondary consultations and improved continuing education. (From American College of Radiology, ACR Standard for Teleradiology, 1994, p3)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Teleradiologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Teleradiology
MESH ID D019112

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.