Television (Television)

Television

Överföring och fortplantning av övergående bilder av fasta eller rörliga föremål. Ett elektroniskt system för överföring av sådana bilder tillsammans med ljud över en tråd eller genom rymden med apparat som omvandlar ljus och ljud till elektriska vågor och omvandlar dem till synliga ljusstrålar och hörbart ljud. (Från Webster, 3:e upplagan)

Förklaring på engelska

The transmission and reproduction of transient images of fixed or moving objects. An electronic system of transmitting such images together with sound over a wire or through space by apparatus that converts light and sound into electrical waves and reconverts them into visible light rays and audible sound. (From Webster, 3rd ed)

Synonym, svenska: TV

Synonym, engelska: Televisions

Svensk term Television
Synonym på svenska TV
Synonym på engelska Televisions
Engelsk term Television
MESH ID D013690

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.