Tellurium (Tellurium)

Tellurium

Ett element som är medlem i kalkogenfamiljen. Den har atomsymbolen Te, atomnummer 52 och atomvikt 127,60. Det har använts som färgämne och vid tillverkning av elektrisk utrustning. Exponering kan orsaka illamående, kräkning och CNS-depression.

Förklaring på engelska

An element that is a member of the chalcogen family. It has the atomic symbol Te, atomic number 52, and atomic weight 127.60. It has been used as a coloring agent and in the manufacture of electrical equipment. Exposure may cause nausea, vomiting, and CNS depression.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tellurium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tellurium
MESH ID D013691

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.