Telofas (Telophase)

Telofas

Den sista fasen av cellkärnedelning efter ANAPHASE, där två dotterkärnor bildas, CYTOPLASM fullbordar uppdelningen, och KROMOSOMERNA förlorar sin särskiljbarhet och omvandlas till KROMATINTRÅDAR.

Förklaring på engelska

The final phase of cell nucleus division following ANAPHASE, in which two daughter nuclei are formed, the CYTOPLASM completes division, and the CHROMOSOMES lose their distinctness and are transformed into CHROMATIN threads.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Telophases

Svensk term Telofas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Telophases
Engelsk term Telophase
MESH ID D013692

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.