Telomeras (Telomerase)

Telomeras

Ett viktigt ribonukleoprotein omvänt transkriptas som tillför telomert DNA till ändarna av eukaryota KROMOSOMER.

Förklaring på engelska

An essential ribonucleoprotein reverse transcriptase that adds telomeric DNA to the ends of eukaryotic CHROMOSOMES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Telomerase Reverse Transcriptase; Reverse Transcriptase, Telomerase; Transcriptase, Telomerase Reverse; Telomerase Catalytic Subunit; Catalytic Subunit, Telomerase; Subunit, Telomerase Catalytic; Telomerase Reverse Transcriptase Catalytic Subunit

Svensk term Telomeras
Synonym på svenska
Synonym på engelska Telomerase Reverse Transcriptase; Reverse Transcriptase, Telomerase; Transcriptase, Telomerase Reverse; Telomerase Catalytic Subunit; Catalytic Subunit, Telomerase; Subunit, Telomerase Catalytic; Telomerase Reverse Transcriptase Catalytic Subunit
Engelsk term Telomerase
MESH ID D019098

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.