Temperament (Temperament)

Temperament

Fördjupning att reagera på sin miljö på ett visst sätt; hänvisar vanligtvis till humörförändringar.

Förklaring på engelska

Predisposition to react to one’s environment in a certain way; usually refers to mood changes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Temperaments

Svensk term Temperament
Synonym på svenska
Synonym på engelska Temperaments
Engelsk term Temperament
MESH ID D013694

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.