Temperatur (Temperature)

Temperatur

Egenskapen hos föremål som bestämmer värmeflödesriktningen när de placeras i direkt termisk kontakt. Temperaturen är energin i mikroskopiska rörelser (vibrationella och translationella) av atomernas partiklar.

Förklaring på engelska

The property of objects that determines the direction of heat flow when they are placed in direct thermal contact. The temperature is the energy of microscopic motions (vibrational and translational) of the particles of atoms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Temperatures

Svensk term Temperatur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Temperatures
Engelsk term Temperature
MESH ID D013696

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.