Temperaturförnimmelse (Thermosensing)

Temperaturförnimmelse

Känslan av kyla, värme, svalka och värme som detekteras av THERMORECEPTORS.

Förklaring på engelska

The sensation of cold, heat, coolness, and warmth as detected by THERMORECEPTORS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Thermosensings; Temperature Sense; Sense, Temperature

Svensk term Temperaturförnimmelse
Synonym på svenska
Synonym på engelska Thermosensings; Temperature Sense; Sense, Temperature
Engelsk term Thermosensing
MESH ID D013697

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.