Temporalartärer (Temporal Arteries)

Temporalartärer

Pulsådror som härrör från den yttre halspulsen eller överkäksartär och distribuerar till den tidiga regionen.

Förklaring på engelska

Arteries arising from the external carotid or the maxillary artery and distributing to the temporal region.

Synonym, svenska: Tinningartärer

Synonym, engelska: Arteries, Temporal; Artery, Temporal; Temporal Artery

Svensk term Temporalartärer
Synonym på svenska Tinningartärer
Synonym på engelska Arteries, Temporal; Artery, Temporal; Temporal Artery
Engelsk term Temporal Arteries
MESH ID D013699

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.