Tenascin (Tenascin)

Tenascin

Hexameriskt extracellulär matrix matrisglykoprotein uttrycks övergående i många utvecklingsorgan och ofta återuttrycks i tumörer. Det är närvarande i centrala och perifera nervsystemet såväl som i glatt muskulatur och senor. (Från Kreis & Vale, Rese- och turisthandbok [publikationstyp] till Extracellular Matrix och Adhesion Proteiner, 1993, p93)

Förklaring på engelska

Hexameric extracellular matrix glycoprotein transiently expressed in many developing organs and often re-expressed in tumors. It is present in the central and peripheral nervous systems as well as in smooth muscle and tendons. (From Kreis & Vale, Guidebook to the Extracellular Matrix and Adhesion Proteins, 1993, p93)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hexabrachion; Tenascin-C; Tenascin C; Cytotactin; J1-200-220

Svensk term Tenascin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hexabrachion; Tenascin-C; Tenascin C; Cytotactin; J1-200-220
Engelsk term Tenascin
MESH ID D019063

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.