Tenebrio (Tenebrio)

Tenebrio

Ett släkte skalbaggar (mjölbagge) som angriper spannmålsprodukter. Dess larver kallas mjölmask.

Förklaring på engelska

A genus of beetles which infests grain products. Its larva is called mealworm.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tenebrios; Mealworm; Mealworms

Svensk term Tenebrio
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tenebrios; Mealworm; Mealworms
Engelsk term Tenebrio
MESH ID D013712

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.