Teniposid (Teniposide)

Teniposid

Ett semisyntetiskt derivat av PODOFYLLOTOXIN som uppvisar antitumöraktivitet. Teniposid hämmar DNA-syntesen genom att bilda ett komplex med topoisomeras II och DNA. Detta komplex inducerar brott i dubbelsträngat DNA och förhindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Ackumulerade raster i DNA hindrar celler från att komma in i den mitotiska fasen av cellcykel och bly till celldöd. Teniposid verkar främst i G2- och S-faserna i cykeln.

Förklaring på engelska

A semisynthetic derivative of PODOPHYLLOTOXIN that exhibits antitumor activity. Teniposide inhibits DNA synthesis by forming a complex with topoisomerase II and DNA. This complex induces breaks in double stranded DNA and prevents repair by topoisomerase II binding. Accumulated breaks in DNA prevent cells from entering into the mitotic phase of the cell cycle, and lead to cell death. Teniposide acts primarily in the G2 and S phases of the cycle.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Demethyl Epipodophyllotoxin Thenylidine Glucoside; Vumon; VM-26; VM 26; VM26; Teniposide, (5a alpha,9 alpha(S*))-Isomer; NSC-122819; NSC 122819; NSC122819

Svensk term Teniposid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Demethyl Epipodophyllotoxin Thenylidine Glucoside; Vumon; VM-26; VM 26; VM26; Teniposide, (5a alpha,9 alpha(S*))-Isomer; NSC-122819; NSC 122819; NSC122819
Engelsk term Teniposide
MESH ID D013713

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.