Tennessee (Tennessee)

Tennessee

Delstat i USA som gränsar till Kentucky och Virginia i norr, till North Carolina i öster, till Georgia, Alabama och Mississippi i söder och till Arkansas och Missouri i väster.

Förklaring på engelska

State bounded on the north by Kentucky and Virginia, on the east by North Carolina, on the south by Georgia, Alabama and Mississippi, and on the west by Arkansas and Missouri.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tennessee
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tennessee
MESH ID D013714

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.