Tennis (Tennis)

Tennis

Ett spel som spelas av två eller fyra spelare med racketar och en elastisk boll på en plan plan dividerad med ett lågt nät.

Förklaring på engelska

A game played by two or four players with rackets and an elastic ball on a level court divided by a low net.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Tennis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Tennis
MESH ID D013715

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.