Tenuazonsyra (Tenuazonic Acid)

Tenuazonsyra

3-acetyl-5-sek-butyl-4-hydroxi-3-pyrrolin-2-on. En metabolit som finns i en stam av svampen Alternaria tenuis Auct. som fungerar som ett antibiotikum med antivirala och antineoplastiska egenskaper, och kan också fungera som ett mykotoxin.

Förklaring på engelska

3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one. A metabolite found in a strain of the fungus Alternaria tenuis Auct. which functions as an antibiotic with antiviral and antineoplastic properties, and may also act as a mycotoxin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acid, Tenuazonic

Svensk term Tenuazonsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acid, Tenuazonic
Engelsk term Tenuazonic Acid
MESH ID D013720

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.