Terapeutisk användning (Therapeutic Uses)

Terapeutisk användning

Användning av kemikalier som sinnesrörelse förloppet av tillstånd, sjukdomar, syndrom eller patologi för att gynna hälsa hos en individ.

Förklaring på engelska

Uses of chemicals which affect the course of conditions, diseases, syndromes or pathology to benefit the health of an individual.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Uses, Therapeutic; Therapeutic Use; Use, Therapeutic; Therapeutic Effects; Effects, Therapeutic; Therapeutic Effect; Effect, Therapeutic

Svensk term Terapeutisk användning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Uses, Therapeutic; Therapeutic Use; Use, Therapeutic; Therapeutic Effects; Effects, Therapeutic; Therapeutic Effect; Effect, Therapeutic
Engelsk term Therapeutic Uses
MESH ID D045506

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.