Terapeutisk beröring (Therapeutic Touch)

Terapeutisk beröring

Placering av helarens händer på den person som ska botas med avsikt att andlig energisk helande.

Förklaring på engelska

Placing of the hands of the healer upon the person to be cured with the intent of spiritual energetic healing.

Synonym, svenska: Reiki; Taktilstimulering; Handpåläggning

Synonym, engelska: Touch, Therapeutic; Reiki; Laying-on-of-Hands

Svensk term Terapeutisk beröring
Synonym på svenska Reiki; Taktilstimulering; Handpåläggning
Synonym på engelska Touch, Therapeutic; Reiki; Laying-on-of-Hands
Engelsk term Therapeutic Touch
MESH ID D019124

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.