Teratologi (Teratology)

Teratologi

En gren av embryologi för studier av medfödda missbildningar och utvecklingsavvikelser.

Förklaring på engelska

A branch of embryology for the study of congenital malformations and developmental abnormalities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Teratologies

Svensk term Teratologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Teratologies
Engelsk term Teratology
MESH ID D018600

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.