Teratom (Teratoma)

Teratom

En sann neoplasma som består av ett antal olika typer av vävnad, varav ingen är infödd i det område där den förekommer. Den består av vävnader som härrör från tre germinalskikt, endoderm, mesoderm och ektoderm. De klassificeras histologiskt som mogna (godartade) eller omogna (maligna). (Från DeVita Jr et al., Cancer: Principer & Övning av onkologi, 3d ed, p1642)

Förklaring på engelska

A true neoplasm composed of a number of different types of tissue, none of which is native to the area in which it occurs. It is composed of tissues that are derived from three germinal layers, the endoderm, mesoderm, and ectoderm. They are classified histologically as mature (benign) or immature (malignant). (From DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1642)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Teratomas; Dysembryoma; Dysembryomas; Teratoid Tumor; Teratoid Tumors; Tumor, Teratoid; Tumors, Teratoid; Teratoma, Benign; Benign Teratoma; Benign Teratomas; Teratomas, Benign; Teratoma, Mature; Teratoma, Cystic; Teratoma, Malignant; Malignant Teratoma; Malignant Teratomas; Teratomas, Malignant; Teratoma, Immature; Immature Teratoma; Immature Teratomas; Teratomas, Immature

Svensk term Teratom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Teratomas; Dysembryoma; Dysembryomas; Teratoid Tumor; Teratoid Tumors; Tumor, Teratoid; Tumors, Teratoid; Teratoma, Benign; Benign Teratoma; Benign Teratomas; Teratomas, Benign; Teratoma, Mature; Teratoma, Cystic; Teratoma, Malignant; Malignant Teratoma; Malignant Teratomas; Teratomas, Malignant; Teratoma, Immature; Immature Teratoma; Immature Teratomas; Teratomas, Immature
Engelsk term Teratoma
MESH ID D013724

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.